top of page

Mae cael mynediad at bolisïau sydd wedi’u cynllunio’n unigol a’u teilwra ar gyfer y diwydiant rheoli gwastraff yn rhoi’r hyder i ICW i weithio o fewn y sector peryglus hwn. Mae polisïau wedi’u cynllunio i amddiffyn busnes a chyflogwyr, gan weithio law yn llaw â chwmnïau Llogi Sgipiau a Chludo Gwastraff, Cwmnïau Gwastraff Peryglus a gweithrediadau Tirlenwi.

Sicrwydd a buddion Polisi

> Cyfyngiadau Atebolrwyd Cyhoeddus/Cynnyrch/Llygredd hyd at £10,000,000 yn safonol

> Cynnwys Colled Ariannol hyd at £50,000 wedi’i gynnwys yn awtomatig

> Buddion Adsefydlu Gweithwyr yn gynwysiedig

> Dim Cyfyngiadau Uchder neu Ddyfnder

> Dim tâl-dros-ben o ran Atebolrwydd Cyflogwyr

> Dim Eithriadau Lleoliad Gwaith Peryglus

> Costau Indemniad Dynladdiad Corfforaethol hyd at £1,000,000

> Costau Glanhau Statudol a ysgwyddir o dan statud

> Estyniad Tawdd a Ddifethwyd

> Estyniad Costau Glanhau Safle eich Hun

> Sicrwydd Gwastraff Peryglus yn cynnwys Asbestos os dewisir

Rheoli Gwastraff

bottom of page