top of page

Evan Owen Rowlands

Magwyd Evan yn ardal Taliesin ger Aberystwyth. Mynychodd Ysgol Gyfun Penweddig cyn mynd i’r Brifysgol yn Lerpwl. Enillodd llawer o brofiad yn y maes yswiriant tra’n gweithio i gwmni NFU Mutual, cyn dychwelyd i ardal Aberystwyth a sefydlu Canolfan Yswiriant Cymru yn 2015. Mae Evan yn gwbl hapus i drafodeich anghenion busnes yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Pwy ydym ni?

bottom of page