top of page

Mae perchnogaeth eiddo masnachol yn ffrwd o incwm sydd wedi ei hen sefydlu, ac felly mae angen ei amddiffyn yn ofalus. Drwy gael mynediad at banel o yswirwyr sy’n arbenigo mewn deiliadaethau a defnydd mawr, gall ICW drefnu sicrwydd i chi os ydych yn berchen ar eiddo masnachol neu bortffolio mawr. Mae ICW yn hapus i drefnu’r yswiriant canlynol.

> Yswiriant Landlord

> Yswiriant Eiddo Swyddfa

> Yswiriant Eiddo Manwerthwr

> Yswiriant Atebolrwydd Perchnogion Eiddo

> Yswiriant Perchnogion Gwesty

Landlordiaid

bottom of page