Mae perchnogaeth eiddo masnachol yn ffrwd o incwm sydd wedi ei hen sefydlu, ac felly mae angen ei amddiffyn yn ofalus. Drwy gael mynediad at banel o yswirwyr sy’n arbenigo mewn deiliadaethau a defnydd mawr, gall ICW drefnu sicrwydd i chi os ydych yn berchen ar eiddo masnachol neu bortffolio mawr. Mae ICW yn hapus i drefnu’r yswiriant canlynol.

> Yswiriant Landlord

> Yswiriant Eiddo Swyddfa

> Yswiriant Eiddo Manwerthwr

> Yswiriant Atebolrwydd Perchnogion Eiddo

> Yswiriant Perchnogion Gwesty

Landlordiaid

Registered Office: The Old Convent, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 1EY.

 

Insurance Centre Wales (ICW) is a trading name of EORHH Ltd who are an Appointed Representative of H&H Insurance Brokers Ltd.  H&H Insurance Brokers Ltd are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority; FRN 305809. H&H Insurance Brokers Ltd are registered in England & Wales, Registered Number 2200510.

Website design and build by Red Squirrel Marketing

www.nutsaboutmarketing.com