Wrth ystyried Fflyd a Chludo Nwyddau bydd angen sicrwydd arnoch fod holl elfennau’r risg y byddwch yn wynebu wedi eu sicrhau yn gywir. Yma yn ICW, gallwn drefnu polisiau ar sail pwrpasol gan eich galluogi i ddewis y yswiriant sydd ei angen. Fel rheol, byddwn yn trafod

> Fflyd Moduron (Confensiynol ac Anghonfensiynol)

> Atebolrwydd Cyflogwyr a Chyhoeddus

> Niwed i Eiddo a Lladrad

> Nwyddau Tramwy · Cargo Morol

> Archwiliad Perianyddol

> Sicrwydd GAP

> Damwain Personol Grŵp

> Ateblorwydd Rheoli

Cludiant a Cherbydau

Registered Office: The Old Convent, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 1EY.

 

Insurance Centre Wales (ICW) is a trading name of EORHH Ltd who are an Appointed Representative of H&H Insurance Brokers Ltd.  H&H Insurance Brokers Ltd are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority; FRN 305809. H&H Insurance Brokers Ltd are registered in England & Wales, Registered Number 2200510.

Website design and build by Red Squirrel Marketing

www.nutsaboutmarketing.com