top of page

Wrth ystyried Fflyd a Chludo Nwyddau bydd angen sicrwydd arnoch fod holl elfennau’r risg y byddwch yn wynebu wedi eu sicrhau yn gywir. Yma yn ICW, gallwn drefnu polisiau ar sail pwrpasol gan eich galluogi i ddewis y yswiriant sydd ei angen. Fel rheol, byddwn yn trafod

> Fflyd Moduron (Confensiynol ac Anghonfensiynol)

> Atebolrwydd Cyflogwyr a Chyhoeddus

> Niwed i Eiddo a Lladrad

> Nwyddau Tramwy · Cargo Morol

> Archwiliad Perianyddol

> Sicrwydd GAP

> Damwain Personol Grŵp

> Ateblorwydd Rheoli

Cludiant a Cherbydau

bottom of page