top of page

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill safon Arian Gwobrau Lles.Cyf am wasanaeth cyfrwng Cymraeg ym myd busnes. Ers sefydlu’r busnes rydym wedi sicrhau bod modd cynnal sgwrs sydyn neu drafodaeth lawn o anghenion y cwsmer yr un mor hwylus yn y Gymraeg a’r Saesneg, a gwnawn ddefnydd ohoni yn ein gwaith pob dydd yng Nghanolfan Yswiriant Cymru.

Dyma sgwrs rhwng Evan a Rob Hughes o gwmni Lles.Cyf sy’n annog y defnydd o’r Gymraeg ym myd busnes. Mae Canolfan Yswiriant Cymru yn awr yn anelu tuag at y wobr Aur, ac yn mwynhau cynnig gwasanaethau yswiriant drwy’r Gymraeg. 

Canolfan Yswirant Cyrmu a Lles.Cyf

bottom of page