Mae angen i yswiriant teithwyr for yn benodol i faint eich busnes, ac nid ydym yn ICW yn credu fod un ateb sy'n addas i bawb. Drwy gael mynediad at bolisïau sy’n addas i unigolion ac i weithredwyr rhanbarthol, gallwn weithio law yn llaw â chwmnïau coets, bws mini a chwmnïau teithio cymunedol ynghyd â gwiethredwyr tacsi a MPV. Mae mynediad gennym at gynnyrch penodol i’n cleientiaid er mwyn rhoi sicrwydd llawn i chi:

> Fflyd Moduron (Confensiynol ac Anghonfensiynol)

> Atebolrwydd Cyflogwr a Chyhoeddus

> Indemniad Gwasanaeth (Atgyweirio Trydydd Parti)

> Archwiliad Perianyddol

> Sicrwydd Damwain Personol Grŵp

> Atebolrwydd Gweithredwyr Teithiau

> Sicrwydd Torri i Lawr (sicrwydd UE llawn)

> Atebolrwydd Cyfarwyddwyr a Swyddogion

> Amddiffyn a Chyngor Cyfreithiol gan Gyfreithiwr

Bysiau a Thacsis

Registered Office: The Old Convent, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 1EY.

 

Insurance Centre Wales (ICW) is a trading name of EORHH Ltd who are an Appointed Representative of H&H Insurance Brokers Ltd.  H&H Insurance Brokers Ltd are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority; FRN 305809. H&H Insurance Brokers Ltd are registered in England & Wales, Registered Number 2200510.

Website design and build by Red Squirrel Marketing

www.nutsaboutmarketing.com