top of page

Mae angen i yswiriant teithwyr for yn benodol i faint eich busnes, ac nid ydym yn ICW yn credu fod un ateb sy'n addas i bawb. Drwy gael mynediad at bolisïau sy’n addas i unigolion ac i weithredwyr rhanbarthol, gallwn weithio law yn llaw â chwmnïau coets, bws mini a chwmnïau teithio cymunedol ynghyd â gwiethredwyr tacsi a MPV. Mae mynediad gennym at gynnyrch penodol i’n cleientiaid er mwyn rhoi sicrwydd llawn i chi:

> Fflyd Moduron (Confensiynol ac Anghonfensiynol)

> Atebolrwydd Cyflogwr a Chyhoeddus

> Indemniad Gwasanaeth (Atgyweirio Trydydd Parti)

> Archwiliad Perianyddol

> Sicrwydd Damwain Personol Grŵp

> Atebolrwydd Gweithredwyr Teithiau

> Sicrwydd Torri i Lawr (sicrwydd UE llawn)

> Atebolrwydd Cyfarwyddwyr a Swyddogion

> Amddiffyn a Chyngor Cyfreithiol gan Gyfreithiwr

Bysiau a Thacsis

bottom of page