top of page

Yma yn ICW, ni’n deall bod yr economi wledig a’r busnesau sy’n gweithredu o fewn cefn gwlad yn holl bwysig i lwyddiant eu rhanbarthau. Rydym yn darparu i fusnesau sy’n masnachu ymhob agwedd o fywyd cefn gwlad; o dyddynwyr, ffermydd teuluol i ystadau mawr – gallwn yswirio pob agwedd o’ch risg, a gwneud hynny mewn modd cyfeillgar dros fwrdd y gegin, fel dylai fod. Gallwn hefyd osod arallgyfeirio yn ei le y bydd eich busnes o bosib wedi dewis ei ddilyn, gyda’r bwriad o gynnig mor gystadleuol a chynhwysfawr a phosib. Bydd ICW/gwledig yn hapus i osod y math canlynol o yswiriant ar eich rhan.

> Ffermydd ac Ystadau

> Tyddynod

> Eiddo Gwerth Net Uchel

> Modur Busnes Fferm

> Offer a Pheriannau

> Ynni Adnewyddadwy

> Da Byw

> Ceffylau

> Cynghrair Saethu

> Arallgyfeiriadau megis Llety Gwyliau, Siopau Fferm, a Chontractio Amaethyddol

Amaethyddiaeth

bottom of page